Hallinto & Lasituotanto
Ravikatu 2
30420 Forssa

 
 
dsc07324.jpg
 

Taivutetut Lasit

Tambest Glass Solutionin lasintaivutusosaaminen on maailman huippuluokkaa. Innovatiivinen ja monipuolinen tuotantokoneisto yhdistettynä henkilökunnan liki kolmekymmenvuotiseen kokemukseen lasintaivutuksesta takaavat tuotteidemme ensiluokkaisen mittatarkkuuden sekä optisen laadun. Yrityksemme tunnetaankin kansainvälisesti vaativien taivutettujen lasiratkaisujen toimittajana. Yrityksemme kehitystyön tuloksena on syntynyt useita alan merkittäviä innovaatioita,mm. vaativien pallopinta-, kartio- ja paraboloidimuotoisten lasien taivutusmenetelmät. Taivutettujen lasien tarjontaamme kuuluu muun muassa, laminoitu-, karkaistu- ja eristyslasi.

Taivutetun lasin kohteet ovat pääsääntöisesti teknisesti haastavia ja useat toisistaan samanaikaisesti riippuvat tekijät vaikuttavat siihen, onko haluttu lasi saatavissa taivutettuna. Tarjoamme asiakkaillemme konsultointia lasirakenteiden teknisten yksityiskohtien määrittelyssä jo tarjousvaiheessa. Lopullinen tarjous räätälöidäänkin usein tämän konsultoinnin pohjalta tapauskohtaisesti.


Taivutettu laminoitu lasi

Laminointiprosessissa kaksi tai useampaa lasilevyä liitetään yhteen elastisella muovikalvolla lämmön ja paineen avulla. Prosessissa voidaan käyttää useita kalvo- ja lasilaatuja, joilla saadaan rakenteisiin erilaisia ominaisuuksia - käyttötarpeen mukaan. Taivutettu laminoitu turvalasi suojaa henkilövahingoilta; alimmassa suojausluokassa putoamiselta ja järeimmässä luokassa luodeilta ja räjähdyksien aiheuttamilta paineaalloilta. Lasin kestävyysluokitukseen vaikuttavat suojausluokan lisäksi lasin koko, taivutuskulma sekä taivutusmuoto. Kasvatettaessa lasikerrosten ja kalvojen lukumäärää, voimme rakentaa monikerroslaseja erilaisiin vaativiin suojaustarpeisiin.

Tambest Glass Solutionin innovatiivinen ja moderni tuotantokoneisto ja pitkä kokemus mahdollistavat haastavien sylinteri-, pallopinta-, kartio- ja paraboloidimuotoisten laminoitujen turvalasin valmistuksen. Taivutettujen lasien laminointi tapahtuu puhdastiloissa, joilla varmistetaan lasien virheettömyys. Näiden lasien maksimikoko on 3210 x 6000 mm.


Taivutettu eristyslasi

Eristyslasi on elementti, jossa kaksi tai useampia lasia on liitetty ilmatiiviisti toisiinsa. Lasien väli täytetään tavoitellusta U-arvosta riippuen joko ilmalla, argon- tai kryptonkaasulla.

Tambest Glass Solutionin taivutettu eristyslasi valmistetaan alusta loppuun omassa tehtaassa. Modernin ja monipuolisen konekannan, ensiluokkaisten materiaalien sekä osaavan henkilökunnan ansiosta, taivutettujen eristyslasiemme laatu on huippuluokkaa ja toimitukset nopeita.

Taivutetuissa eristyslaseissa useat eri rakenteet ovat mahdollisia; näin ollen saavutetaan useita suojaominaisuuksia, kuten auringonsuoja, lämmön- ja ääneneristys sekä murtosuoja.Taivutettua eristyslasia on saatavana sylinteri-, pallopinta-, kartio- ja paraboloiditaivutuksena maksimikoossa 3210 x 6000 mm.


Taivutettu karkaistu turvalasi

Karkaistun turvalasin lujuus perustuu lasille tehtyyn lämpökäsittelyyn. Lasi lämmitetään n. 650 °C lämpötilaan, jolloin lasi pehmenee ja jännitykset katoavat. Tämän jälkeen lasi jäähdytetään nopeasti, jolloin lasin pintaan jää pysyvä puristusjännitys ja keskiosaan pysyvä vetojännitys.Karkaistun lasin lujuus kasvaa lähes viisinkertaiseksi käsittelemättömään lasiin verrattuna. Karkaistun lasin turvaominaisuudet korostuvat myös lasin rikkouduttua, jolloin se hajoaa pieniin murusiin aiheuttamatta isompia haavoja joutuessaan ihokosketukseen.

Tärkein vaihe taivutetun karkaistun turvalasin valmistuksessa on saada lasin optiset ominaisuudet pysymään muuttumattomina. Tambest Glass Solutionin taivutuskarkaisuprosessissa lasi lämmitetään kaksivaiheisesti osin kiertävällä ilmalla, jolloin lasin optiikka säilyy ideaalina. Optisen muuttumattomuuden tärkeys korostuu suurissa peilaavissa lasipinnoissa.

Tarve suurempiin kaareviin lasipintoihin, piilokiinnityksiin sekä rakenteisiin ilman puitteita ja kehyksiä on usein suunnittelun lähtökohtana. Paremman kestävyyden, turvallisuuden ja suurten lasikokojen ansiosta karkaistu taivutettu turvalasi on järkevä vaihtoehto näissä haasteellisissa rakenteissa.

Tambest Glass Solution karkaistun taivutetun turvalasin tuotevalikoima on markkinoiden monipuolisin. Niiden maksimikoko on 2440 x 4200 mm.


Taivutettu laminoitu karkaistu turvalasi

Yhdistämällä kaksi turvalasityyppiä saavutetaan samanaikaisesti karkaistun turvalasin mekaaninen kestävyys ja lämpötilaerojen sietokyky sekä laminoidun turvalasin sirpaleita sitovat ominaisuudet ja murronkestävyys. Mm. katokset, suuret kaiteena toimivat lasipinnat, maisemahissit ja pääsisäänkäyntien lasirakenteet toteutetaan usein karkaistuista ja laminoidusta taivutetusta lasista.

Laminointi- ja karkaisutaivutusuuniemme yhteistyön tuloksena syntyvä taivutettu karkaistu laminoitu lasi on taivutettujen turvalasien aatelia. Taivutetun laminoidun karkaistun lasin maksimikoko on 2440 x 4200 mm. 


Taivutettu lämpölujitettu lasi

Taivutettu lämpölujitettu lasi on käsitelty samalla periaatteella kuin taivutettu karkaistu lasi. Ero varsinaiseen taivutuskarkaisuun on hitaampi jäähdytys käsittelyprosessissa, sekä vähäisempi lujuuden lisääntyminen.Lämpölujitetun taivutetun lasin lujuus kasvaa n. kolmekertaiseksi käsittelemättömään taivutettuun lasiin verrattuna. Rikkoutuvan lämpölujitetun lasin sirpaleet ovat pyöreämpiä ja varattomampia kuin tavallisen, lujittamattoman lasin rikkoutumisessa syntyvät teräväsärmäiset palaset, mutta kuitenkin suurempia kuin karkaistun lasin. Tämän ominaisuuden ansiosta lämpölujitettu taivutettu lasi pysyy rikkouduttuaan karkaistua taivutettua lasia paremmin raameissaan.

Tärkein vaihe taivutetun lämpölujitetun lasin valmistuksessa on saada lasin optiset ominaisuudet pysymään muuttumattomina. Tambest Glass Solutionin taivutetun lämpölujitetun lasin optimiset ominaisuudet säilyvät ideaaleina. Optisen muuttumattomuuden tärkeys korostuu suurissa lasipinnoissa. Taivutettujen lämpölujitettujen lasien maksimikoko on 2440 x 4200 mm.


Taivutettu laminoitu lämpölujitettu lasi

Yhdistämällä kaksi lasityyppiä saavutetaan samanaikaisesti lämpölujitetun lasin mekaaninen kestävyys ja lämpötilaerojen sietokyky sekä laminoidun turvalasin sirpaleita sitovat ominaisuudet ja murronkestävyys.Laminointi- ja karkaisutaivutusuuniemme yhteistyön tuloksena syntyvä taivutettu lämpölujitettu laminoitu lasi on taivutettujen turvalasien aatelia. Taivutetun laminoidun lämpölujitetun lasin maksimikoko on 2440 x 4200 mm.


 
 

Tuotanto ja tuotantokoneisto

 • n. 10 500 m² tuotantotilat
 • tasomaisen laminoidun turvalasin tuotantolinja, jossa maksimikoko 2600 x 4500
 • tasomaisen karkaistun turvalasin tuotantolinja, jossa maksimikoko 2400 x 4200 mm
 • kolme taivutusuunia laminoitaville laseille, jossa maksimikoko 3200 x 6000 mm
 • kaksi taivutusuunia karkaistulle laseille, jossa maksimikoko 2400 x 4200 mm
 • useita pysty ja vaakahiomakoneita
 • useita hionta- ja porauslinjoja
 • kolme CNC-työstökonetta, joissa maksimikoko jopa 2600 x 5000 mm
 • eristyslasinvalmistusyksikkö taivutetulle lasille, jossa maksimikoko 6000 x 3210 mm
 • neljä lasinleikkuulinjaa
 • kaksi autoklaavia. joissa maksimikoko 6000 x 3210 mm
 • hiekkapuhalluslinja, jossa maksimikoko 2400 x 6000 mm (puhalluskorkeus max. 2000mm)
 • alumiinirakenteiden työstöyksikkö
 
 
 
 

Ota yhteyttä, autamme löytämään tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

 
login Synergia Foxy